Dit is het weblog van Ferdinand Vroom. http://www.ferdinandvroom.nl

Mac Mini als webserver - deel 3

| donderdag, maart 23, 2006


De Mac Mini webserver is nu operationeel. Ik heb XAMPP van Apache Friends gebruikt om een standaard set te installeren.
Deze set bestaatuit:
Apache, MySQL, PHP & PEAR, SQLite, Perl, ProFTPD, phpMyAdmin, OpenSSL, GD, Freetype2, libjpeg, libpng, zlib, Ming, Webalizer, mod_perl, eAccelerator, phpSQLiteAdmin.

De installatie verliep niet geheel vlekkeloos. Zo klopte b.v. het commando om XAMPP te beveiligen niet. Op de website staat het commando: /opt/lampp/lampp security maar dat is het commando voor Linux. Onder MAC OS X moet het zijn: /Applications/xampp/xamppfiles/mampp security.

Nu alles draait kan ik het gaan testen. Zo wil ik weten wat de performance is van de website onder http en https. En ik wil het stroom verbruik onder de verschillende belastingniveaus meten.

-wordt vervolgd-

Geen opmerkingen: