Dit is het weblog van Ferdinand Vroom. http://www.ferdinandvroom.nl

Marina Veere wil doorgaan met bouwproject

| woensdag, februari 23, 2005
Bron: pzc 23 februari 2005

Eigenaar Marina wil wel verder

door Nadia Berkelder

VEERE - Van intrekking van het plan voor het appartementencomplex Marina Veere is geen sprake, volgens eigenares F. Vroom. Ze is verbaasd over de mededeling die wethouder J. Bostelaar maandagavond deed.


Mevrouw Vroom en haar zoon Ferdinand vinden nog steeds dat er een appartementencomplex in Veere moet komen.
(foto Ruben Oreel ©)

Bostelaar vertelde de commissie ruimte dat de eigenaren in samenspraak met de gemeente besloten hebben het plan terug te trekken. „Ernstige misinformatie“, is de reactie van Vroom. „Ik heb helemaal niets ingetrokken.“

Volgens Vroom is onlangs afgesproken dat adviesbureau RBOI een notitie zou maken waarin de bezwaren tegen het plan tegen het licht zouden worden gehouden. Het bureau zou mogelijke oplossingen inventariseren en voorstellen maken die aan het college en de raad moesten worden voorgelegd. In de tussentijd zou de procedure worden opgeschort.

„Ik kan alleen herhalen wat ik in de commissie heb gezegd“, reageert Bostelaar. „De gemeente Veere, samen met Marina Veere, gaat niet verder met de planologische procedure voor dit gebouw, het ontwerp van Cees Dam.“ Bostelaar wijst erop dat die procedure niet veel kans maakt, gezien de bezwaren van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg en het advies van de Provinciale Commissie Omgevingsbeleid.

Het plan voor de bouw van appartementen langs het Kanaal door Walcheren roept veel weerstand op. Vooral door de omvang van het plan, het zou tien meter hoog en negentig meter lang moeten worden. In het complex moeten appartementen, een winkel, een restaurant en een dienstwoning komen. Behalve monumentenzorg, kwam een groot deel van de bewoners van Veere in het geweer tegen de plannen. Een handtekeningenactie leverde 350 steunbetuigingen op.

Vroom vindt dat de provincie betrokken moet worden bij het maken van de plannen. Die is eigenaar van de grond waarop Marina Veere moet worden gebouwd.

Daarnaast wil ze opnieuw praten met de wethouder. In een brief aan Bostelaar wijst ze erop dat ze juridische stappen overweegt als de gemeente niet langer meewerkt aan het plan.

Alternatief

Bostelaar laat doorschemeren dat het wat hem betreft wel mogelijk blijft om een alternatief plan te maken. „Dat zou kunnen, maar het zou ook kunnen dat het niet gebeurt. We hebben afgesproken dat we zouden onderzoeken of dit project mee zou kunnen liften met het Belvedere-onderzoek in de gemeente Veere.“ Belvedere is een project van de Rijksoverheid waarbij het belang van cultuurhistorisch erfgoed wordt afgewogen tegen nieuwe ontwikkelingen.

Het echtpaar Vroom is al jaren bezig om de jachthaven langs het kanaal nieuw leven in te blazen. Meneer Vroom is onlangs overleden. Mevrouw Vroom wil hun plannen gewoon doorzetten.

Geen opmerkingen: